Kontakt:

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany

038 / 539 03 22, 01 50
www.obeczavada.ocu.sk
IČO: 00 311 341
banka
Č. ú. 00000

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

štatistické údaje

na stránke sa pracuje...

Počet obyvateľov:

Počet obyvateľov v obci  kolísal. Narastal vždy v období hospodárskeho rastu obce  aj regiónu a štátu. Najpresnejšie  je zaznamenané  obdobie od roku 1900. Prehľad ukazuje  následujúce údaje:

 Rok  1900                             počet obyvateľov        480

           1913                                                                  509

           1921                                                                  556

           1950                                                                  688

           1970                                                                  780

           1980                                                                  715

           1990                                                                  703

           1995                                                                  700

           1998                                                                  690

           2001                                                                  669

           2010                                                                  599

           2011                                                                  596

           2012                                                                  599

           2013                                                                  599

 Z roku  2001 pri poslednom sčítaní obyvateľstva bolo:      48,9  percenta žien

                                                                                                        51,1     - " -     mužov

Z toho:

                            19 percent od  0 -14 rokov

                            34     - " -           15 - 59 rokov -muži

                            28     - " -            15 - 54 rokov -ženy

                               6    - " -             60 -a  viac rokov -muži

                              13  - " -              55- a viac rokov - ženy

 

 Národnosť:

Z ceľkového počtu obyvateľov v roku 2001   -669 je národnosti - slovenskej            653

                                                                                                                   maďarskej                 1

                                                                                                                   českej                         5

                                                                                                                   ukrajinskej                 7

                                                                                                                   nezistenej                  3

Sčítanie v roku 2011 - slovenskej národnosti     583

                                      - ukrajinskej                             3

                                      - česká                                       2

                                      - maďarskej                               1

                                      - ostatní                                       1

                                      - nezistení                                   1

 

 Náboženstvo.

Rímsko-katolícke                                                                 557 obyvateľov

Grécko-katolícke                                                                       1

Pravoslávne                                                                               4

Evanjelické ausburského vyznania                                       3

Evanjelické mtodistické vyznanie                                          1

Bez vyznania                                                                             14

Nezistené                                                                                   11

 

Šatistika z roku 2012