Kontakt:

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany

038 / 539 03 22, 01 50
www.obeczavada.ocu.sk
IČO: 00 311 341
banka
Č. ú. 00000

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Objednávky

 1. Objednávka č.2
  Svetlana Rybanská
 2. Objednávka č.1
  ZO RVC Nitra
 3. Objednávka č.4
  OLYMP Jozef Šmrhola Santovka
 4. Objednávka č. 5
  Tomlux s.r.o. Nové Zámky
 5. Objednávka č.6
  Avex, M.Kopecký Solčany
 6. Objednávka č.7
  DATATRADE Zl.Moravce
 7. Objednávka č.8
  Fa Diskovery Zuzana Prašice
 8. Objednávka č.1/2013
  Le cheque dejeuner
 9. Objednávka č.2/2013
  Svetlava Rybanská
 10. Objednávka č.3/2013
  Podjavorinské VD,
 11. Objednávka č.4/2013
  Elmik Vráble- reproduktory
 12. Objednávka č.5/2013
  CBS s.r.o.B.Bystrica maľovaná mapa
 13. Objednávka č.6
  Honor s.r.o Čadca
 14. Objednávka č.7
  Probo Nový Bor
 15. Objednávka č.8
  Viktoria Hámor s.r.o Medzev
 16. Objednávka č.9
  Romerx Krušovce
 17. Objednávka č.10
  SOŠ Drevárska-Pilská 7,Topoľčany
 18. Objednávka č.11
  RSaÚC-stredisko Topoľčany,Pod Kalváriou
 19. Objednávka č.13
  Ing. Miroslav Michalka,SLAPO computers
 20. Objednávka č.12
  Piliarska výroba -Milan Suchaň
 21. Objednávka č.14
  RRA Topoľčany,Tovarnícka 2104/19
 22. Objednávka č.15
  Jaroslav Božik,Pod Hôrkou 598-Jacovce
 23. Bbjednávka č.16
  GIGACOPPUTER.Sk,s.r.o,Horná 18-B.Bystrica
 24. Objednávka č. 17
  SOŠ Drevárska,Pilská ul.7-Topoľčany
 25. objednávka č. 18/2013
  Jaroslav Božik,Pod Hôrkov 598 Jacovce
 26. Objednávka č.1/2014
  Jaroslav Božik,Pod Hôrkov 598 Jacovce
 27. Objednávka č.2
  Svetlana Rybanská,Kovarská 99-Chrabrany 955 01
 28. Objednávka č.3/2014
  Vypracovanie znaleckého posudku
 29. Objednávka č.4
  Jaroslav Božik,Pod Hôrkou 598 Jacovce
 30. Objednávka č. 5
  Romerx Krušovce
 31. Objednávka č. 6
  Stavebniny Pod Kalváriou 30,Topoľčany
 32. Objednávka č. 7
  ZSŠDaN Pilská ul. 7, Topoľčany
 33. Objednávka č.8
  ZsVS a.s. Nitra,odštepný závod Topoľčany,Tovarnícka ul.
 34. Objednávka č.8/a
  TERAsport Múller,Žirovnícka 3124/1 Praha 10
 35. Objrdnávka č. 9
  Fi.Discovery Zuzana 1.mája 158,956 22 prašice
 36. Objednávka č.10/2014
  Jaroslav Božik,Pod Hôrkov 598 Jacovce 956 21
 37. Objednávka č. 11
  Reg.správa ciest Nitra a.s.,stredisko Topoľčany,Pod kalváriou 2003
 38. Objednávka č.12
  FEREX,s.r.o,Vodná 23, 94901 Nitra
 39. Objednávka č.13
  Andrej Božik,Velušovce 122 -955 01 Topoľčany
 40. Objednávka č. 14
  Emília Nadlerová,Sv. Anny 12-908 51 Holíč
 41. Objednávka č.15
  Ares spol. s.r.o,Banšelova 4 -Bratislava
 42. Objednávka č.16
  ABC Knihy-internetový obchod
 43. Objednávka č. 17
  STIEFEL EUROKARD s.r.o,Ružinovská1/A-Bratislava
 44. Objednávka č.18
  Vydavateľstvo GOODBOOG,MICROITEM a.s.,Odborárska 23-Bratislava
 45. Objednávka č.19
  INFRA Slovakia s.r.o.,J Hollého 875, V. Leváre
 46. Objednávka č. 20
  PMS Delta s.r.o.,Fandlyho 1-Michalovce
 47. Objednávka č. 21
  Jaroslav Božik,Pod Hôrkov 598 Jacovce
 48. Objednávka č. 22
  Jančovič Milan,mechanik chladiar. zariadení,Jacovce
 49. Objednávka č.23
  Bezpečnostné tabulky-cez internetový obchod
 50. Objednávka č. 24
  Gastro GALAXI,s.r.o.,Slovenská 16-Prešov
 51. Objednávka č. 25
  Kamon,prev.Stummerová ul.4767/166A -Topoľčany
 52. Objednávka č. 26
  RRA Topoľčiansko,Tovarnicka 2104/19,95501 Topoľčany
 53. Objednávka č.27
  Hermann sk s.r.o.,Brezová 328/13,955 01 Tovarniky
 54. objednávka č.1
  Jozef Godál, Podhradie
 55. objednávka č.2
  MI JA agendy
 56. objednávka č.3
  Le cheque dejeuner
 57. objednávka č.4
  Jaroslav Božik, Jacovce
 58. objednávka č.5
  Anton Herda, Závada
 59. objednávka č.6
  Ladislav Královič, Topoľčany
 60. objednávka č.7
  MONIland
 61. objednávka č.8
  ŠEVT
 62. objednávka č.9
  Poradca a.s, Žilina
 63. objednávka č.10
  Ján Takáč, Topoľany
 64. objednávka č.11
  Webpomoc, Bratislava
 65. objednávka č.11A
  Beant Tour Bus, preprava detí MŠ
 66. objednávka č.12
  Le cheque dejeuner
 67. objednávka č.13
  Ján Takáč, Topoľany
 68. objednávka č.14
  Atovič Vlastimil, Topoľčany
 69. objednávka č.15
  AWEX, M.Kopecký, Solčany
 70. objednávka č.16
  PRE SENT,s r.o. Bratislava
 71. objednávka č.17
  Pro Globe, s.r.o Žilina
 72. objednávka č.18
  Farby&laky prev.Topoľčany
 73. objednávka č.19
  Miroslav Streicher, Krnča
 74. objednávka č.20
  Anton Herda, Závada
 75. objednávka č.21
  Agrocech spol. s r.o. Ivánka pri Nitre
 76. objednávka č.22
  Znak spol. s r.o. Púchov
 77. objednávka č.23
  L&Š s.r.o. Topoľčany
 78. objednávka č.24
  Róbert Herda, Závada
 79. objednávka č.25
  Koberce TREND
 80. objednávka č.26
  Stravné kupóny
 81. objednávka č.27
  Čiara života, OZ, Hodový chrámový koncert
 82. objednávka č.28
  Maquita, N.Pravno - zošity MŠ
 83. objednávka č.29
  nafukovacie hrady a atrakcie
 84. objednávka č.30
  U group - čistiace prostriedky
 85. objednávka č.31
  B2B Partner - dopravné zrkadlo
 86. objednávka č.32
  poradca podnikateľa - Finančný spravov2016
 87. objednávka č.33
  OLYMP - kalendár stolový
 88. objednávka č.34
  RVC - diár samosprávy
 89. objednávka č.35
  L S Topoľčany, farby
 90. objednávka č.36
  Nomiland - stoličky MŠ
 91. objednávka č.37
  Nomiland - tovar do MŠ
 92. objednávka č.38
  UP Slovensko, stravné kupóny
 93. objednávka č.39
  P.Meluš, projekt OU
 94. objednávka č.40
  Ján Greguš, kanalizačný žľab
 95. objednávka č.41
  Ferex, NR - smetné nadoby
 96. objednávka č.42
  Petit Press, inzercia v novinách
 97. objednávka č.43
  RAABE, publikácia pre MŠ
 98. objednávka č.44
  Andrej Uhlár, inovácia WIN
 99. objednávka č.45
  Nomiland - tovar do MŠ
 100. objednávka č.46
  Inprost, Obecné noviny 2016
 101. objednávka č.47
  AM Holding. vývoz odpad.vôd
 102. objednávka č.48
  posúdenie PD na prístavbu
 103. objednávky č.1
  Am Holding vývoz odpad.vôd
 104. objednávka č.2
  Ing.M.Jánoš - oprava kotla v KD
 105. obj.č.3
  MB Mária Bagová
 106. obj.č.4
  Marián Detko, Závada 1
 107. obj.č.5
  Naše Mestá SK, Nitra
 108. obj.č.6
  L S Topoľčany, farby
 109. obj.č.7
  stravné kupóny
 110. Obj.č.8
  Ján Greguš oprava spŕch OŠK
 111. Obj.č.9
  pivné sety
 112. Obj.č.10
  Nomiland - tovar do MŠ
 113. Obj.č.11
  štítky na kontajner
 114. Obj.č.13
  tovar pre DHZ (zásahový oblek,obuv,prilba)
 115. obj.č1_2017
  publikácia asiociácie vzdeláv. samosprávy
 116. obj.č.2_2017
  stravné kupóny 220ks
 117. obj.č.3_2017
  revízia a prehliadka kotla Mš - Jozef Ďurnek
 118. obj.č.4_2017
  Folk.vystúpenie "Prašican"
 119. obj.5_2017
  StarJet 102-24 P2 - Anton Beláň Bojná
 120. obj.č.6_2017
  oprava kotlov na 10BD - Peter Skladaný V.Ripňany
 121. obj.č.7_2017
  revízia kotlov na 10BD - Peter Skladaný V.Ripňany
 122. obj.č.8_2017
  oprava MR - Elmik Vráble s.r.o.
 123. obj.č.9_2017
  výroba štítkov na nádoby - Svetlana Rybanská
 124. obj.č.10_2017
  tlačivá pre Mš - Ševt, a.s. B.Bystrica
 125. obj.č.11_2017
  stravné kupóny 220ks - UP Slovensko.sk
 126. obj.č12_2017
  Stiga 48 - kosačka - Anton Beláň Bojná
 127. obj.č.13_2017
  toner Brother TN 2120 do Mš, Ledum Kamara sk
 128. obj.č.14_2017
  kontrola HP:Mš,OU,KD,10BD - Thapner Servis Bojná
 129. obj.č.15_2017
  toner.kazety-OcU- Ledum Kamara sk
 130. obj.č.16_2017
  preprava BUS detíMš (KinoTO)- Nitravel - Nita
 131. obj.č.17_2017
  preprava detí do Bojíc_Beant Tour Bus
 132. obj.č.18_2017
  výroba PP s iban_Svetlana Rybanská
 133. obj.č.19_2017
  ext.pamäť do PC_ Agem Computers
 134. obj.č.20_2017
  prezent.obce_zlaté stránky, Mediatel spol.s r.o.
 135. obj.č.21_2017
  tlačivá pre Mš - Ševt, a.s. B.Bystrica
 136. obj.č.22_2017
  UP Sovensko, stravné kupóny