Kontakt:

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany

038 / 539 03 22, 01 50
www.obeczavada.ocu.sk
IČO: 00 311 341
banka
Č. ú. 00000

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

obecný úrad

 

ZAMESTNANCI:

             Alena   HERDOVÁ,ref. ekonomiky a účtovníctva

                 Lenka   PROSNANOVÁ, ref. správy daní a poplatkov,evidencia obyv.

                 Milata  Peter, udržba verejných priestranstiev a starostlivosť o  obecné budovy

 

 

KONTAKTY:

            Telefón:   038/5390322

               Fax:        038/5390322

                  Mail:       ocuzavada@stonline.sk

                     Web:      www. obeczavada.ocu.sk

 

 

PRACOVNÁ DOBA /vybavovanie stránok:

 

.                   Pondelok:                           7.00       -     15.00

                 Utorok:                                7.00       -     15.00

                      Streda:                               7.00       -     15.00

                          Štvrtok:                               7.00       -     15.00

                               Piatok:                               7.00       -     15.00