Kontakt:

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany

038 / 539 03 22, 01 50
www.obeczavada.ocu.sk
IČO: 00 311 341
banka
Č. ú. 00000

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Občianske združenia

ČSČK

Dňa 20. 5. 1945 sa konala zbierka v prospech Čsl. červeného kríža. O význame ČK prednášal dp. farár Hugo Csomor. Po prednáške nasledovali veselé a žartvoné výstupy, ktoré nacvičil a viedol riaditeľ školy Rudolf Holec. Celková zbierka v peniazoch vyniesla 2650 K. Tento obnos bol odovzdaný miestnemu národnému výboru, ktorý peniaze daroval z čiastky vojakom, vracajúcim sa z nemeckého zajtaia a z čiastky Čsl. červenému krížu v Topoľčanoch pre ľudí vojnou postihnutých.

ZPOZ

Zloženie ZPOZ, ktorý bol založený v r. 1978 a ktorý má na starosti rôzne dôležité a významné občianske výročia a udalosti:

predseda: Ján Žaťko

členovia: Cichovská Marta, Godálová Anna, Godál Augustín, Novotná Jozefína, Arztová Helena, Kučerková Helena

V tomto roku poriadali tieto akcie: Stretnutie s prestárlymi ženami - MDŽ - 8. marec. Rozlúčka s brancami - marec, september. Privítanie vojakov zo záklandej vojenskej služby - do civilného života - apríl, október. Uvítanie do života - 26 detí.

SZM

Základná organizácia v Závade bola založená v roku 1972. Prvým predsedom bola Godálová Mária. Organizácia začala veľmi aktívne pracovať a za krátku dobu sa dostala medzi najlepšie organizácie v rámci okresu.

 

Občiansky výbor

Počas zlúčenia obci v rokoch 1976 - 1990 pracovali v obciach Velušovce a Podhradie občianske výbory ako pomocná sila vtedajšiemu MNV v Závade. Oba občianske výbory pracovali veľmi aktívne aj vďaka predsedom, ktorými boli vo Velušovciach: Anna Godálová a na Podhradí: František Božik.

SZŽ

V obci postupne zanikala organizácie ČSČK a členky sa postupne pretransformovávali do SZŽ. Táto organizácia neustále zlepšovala svoju činnosť, keď do jej čela bola zvolená Mária Matejková. Poriadali rôzne kultúrne akcie, zábavy, kvízy, spoločenské posedenia, kurzy, prednášky, besedy a pod. . Po roku 1989 nastala veľká stagnácia a organizácia svoju činnosť ukončila.

TJ Závada

Bola založená v roku 1962. Z počiatku boli v TJ iba nadšenci, ktorí sa zaujímali o futbal. Futbal sa stal doménou až neskôr pribudol aj hokejový oddiel a turistický oddiel. Prvý názov TJ bol "Družstevník". Neskôr "Branko" na koľko farma, ktorá sídlila v obci prevzala patronát nad vtedajšou TJ. V tomto období v roku 1981 mala spolu 73 členov, ktoré zahŕňali oddieli futbalový (muži, dorasť) a hokejový - muži, ktorí i dvakrát po sebe sa stali víťazmi okresnej súťaže. Predsedom TJ v tom období bol Jozef Štefkovič a členmi výboru Augustín Godál, Herda Filip, Marian Petruš a Šiška Jozef. Futbalový oddiel dospelých po prvýkrát postúpil do vyššej súťaže v roku 1982.

Požiarna ochrana

Informácie o požiarnej ochrane sa dozviete na tejto stránke v časti Obecné zastupiteľstvo - DHZ.