Kontakt:

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany

038 / 539 03 22, 01 50
www.obeczavada.ocu.sk
IČO: 00 311 341
banka
Č. ú. 00000

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Kontakt

Toto webové sídlo www.obeczavada.ocu.sk spravuje Obec Závada a je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu: 

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany
IČO: 00 311 341

Všeobecné informácie: ocuzavada@stonline.sk
Podateľňa: ocuzavada@stonline.sk
Starosta Ján Bajzík: ocuzavada@stonline.sk
Informácie o napĺňaní webového sídla: ocuzavada@stonline.sk

Stránkové hodiny:

Pondelok
utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
7:00
7:00
7:00
7:00
7:00
 - 15:00
 - 15:00
 - 15:00
 - 15:00
 - 15:00

Kompetencie:
Obec Závada je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne ( zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

 

Technický prevádzkovateľ:

webex media

Dunajská 12
040 11 Košice
Slovenská republika
Tel.: +421 55 644 25 35
e-mail: info@webex.sk