Kontakt:

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany

038 / 539 03 22, 01 50
www.obeczavada.ocu.sk
IČO: 00 311 341
banka
Č. ú. 00000

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Fotogaléria

Starý kostol
Výmena okien
Stavanie mája
30.4.2011
Deň matiek
8. 05.2011
Vyhliadková veža
Javorina
Chrámový koncert
Dobrá novina
200 rokov vysviacky kostola sv. Michala
Zima v dedine
Rôzne
Stavanie mája v r. 2010
Natieranie vyhl. veže- 2011
Silvester v Závade
Mass Sotdum
Záhrada-sv. omša
Protipovodňové opatrenia
Jazierka nad dedinou
Stretnutia s dôchodcami
Krížom,krážom
Stavanie mája-2012
Nemí navštevníci obce
Z histórie obce
Futbalový turnaj -2011
Futbalový turnaj -2012
Hodový program 2011
Fašiangy-2012
Družba-SOTDUM
Hodový koncert 2012
fotodokumentácia
Stretnutie s dôchodcami-2012
Mikulaš-2012
súbor foto
Mikuláš v MŠ
fotodokumentácia
Dobrá novina-2012
SILVESTROVSKÁ vatra-2012
fotodokumentácia
12. 01 2013
vo foto
DHZ-Závada
vo foto
Pochovávanie basy
Mapy z 18.storočia
Veľka voda 30. 3. 2013
súbor foto
Veľká noc-2013
súbor foto
Zbor v akcii
fotodokumentácia
Deň Zeme -2013
fotodokumentácia
Máj 2013
fotodokumentácia
Pokračovanie archeologického prieskumu
fotodokumentácia
Deň Matiek-2013
fotodokumentácia
MDD-2013
fotogaléria
Posledný zápas r. 2012/2013
Závada-V. Ripňany
Procesia
fotodokumentácia
Mořice-2013
Medzinárodná súťaž DHZ
ZŠ prašice v Rybníčkach
fotodokumentácia
Futbalisti aj hasiči spolu
fotodokumentácia
ZSŠ-Drevárska v Závade v mlyne
Futbalový turnaj-25. výročie
fotodokumentácia
Netradíčne plavidla Tesáre
Foto DHZ Závada
Striedačky,lavičky
Historický zápas MO
fotodokumentácia
Vysvetenie kríža
fotodokumentácia
Záhrada 2013
fotogaléria
komisia 26. 09 2013
fotogaléria
verejná prezentácia v KD
Stretnutie s dôchodcami
vo foto
Vidiecka žena-Prašice 2013
fotogaléria
Misia na Sibíri-Michalka Pavol
fotogaléria
Mikuláš 2013 v MŠ
Mikuláš- 2013 v KD
Práca na Javorine
foto
Dobrá novina 2013
Konferencia s MASS Prostejov
fotogaléria
Veľká noc 2014
Priania
Pozvanie na oslavy Mája
foto
Deň matiek 2014
Hasiči z roku 1960
foto
Birmovka-2014
MDD-2014
Božie telo-2014
foto
Srbsko-Nový sad a okolie
Likvidácia čiernej skládky
foto
Dozber 6.08.2014
Chránené územia EU
Hodový koncert-chrámový
fotogaléria
Figurálna tvorba-motorovou pílou
foto
Hodová zábava
foto
Stretnutie s dôchodcami
foto
Detské ihrisko pri KD
foto
Rekonštrukcia strechy MŠ
Rekonštrukcia fasády MŠ
Príprava stromčeka pre OU-2014
Mikuláš v MŠ-2014
Mikuláš v KD -2014
Fašiangy 2015
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Stavanie mája 2015
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Deň detí 2015
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Futbalový turnaj 2015
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Rybníčky turnaj
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
DHZ odovzdávanie auta
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Rekonštrukcia a vnútorné úpravy MŠ
Foto: Ján Bajzík
Karneval MŠ 2015
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Cesta do Rybníčok - úprava
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
MŠ Prašice v Rybníčkoch
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Altánok v Rybníčkoch
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Čistenie potoka od nánosu
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Krst knihy: Obec Závada, keď sa starostovanie stane poslaním, au
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Hodový koncert 2015
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Stretnutie dôchodcov 2015
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Vývoz a stavanie Marnnegovho kríža
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Mikuláš 2015
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Rozsvietenie Vianočného stromčeku pri Obecnom úrade
Foto: Ján Bajzík
Stavanie Vianočných stromčekov v kostole
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Dobrá novina 2015
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Fašiangy 2016
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Stavanie mája 2016
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Deň matiek 2016
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Deň detí 2016
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Futbalový turnaj 2016
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
50. výročie futbalu
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Ferenčíkov kríž
Foto: Ján Bajzík
Turnaj Rybníčky Cup 2. ročník
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Oprava kaplnky Záhrada
Foto: Ján Bajzík
Sv. omša v Záhradách
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Hodový koncert 2016
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Hodová sv. omša 2016
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Výstava miestnych umelcov, hodová nedeľa
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Stretnutie dôchodcov 2016
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Mikuláš 2016
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Detské ihrisko MŠ - pred úpravou a po úprave
Foto: Ján Bajzík
Stavanie stromčekov v kostole 2016
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Dobrá novina 2016
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Fašiangy 2017
foto Ing. Zoltán Bajzík
Deň matiek 2017
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Stavanie mája 2017
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Oprava kríža na cintoríne
Foto: Ján Bajzík
Výsadba pred kaplnkou v záhradach
Foto: Ján Bajzík
Futbalový turnaj v Závade 25.6.2017
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Hasičské preteky 3.6.2017
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Turnaj Rybníčky Cap 3.ročník
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Prerábka umyvárky a jedálne v MŠ 2017
Foto: Ján Bajzík
Oprava cestných komunikácii v obci Závada a Záhrady
Foto: Ján Bajzík
Hodový koncert 2017
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Výstava miestnych umelcov, hodová nedeľa
Foto: Ján Bajzík
Stretnutie dôchodcov 2017
foto Ing. Zoltán Bajzík
Mikuláš 2017
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Dobrá novina 2017
foto Ing. Zoltán Bajzík
Výročná schôdza DHZ v Závade 2018
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Fašiangy 2018
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Stavanie mája 2018
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Deň matiek 2018
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Deň detí 2018
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Futbalový turnaj v Závade 2018
Foto: Ing. Zoltán Bajzík
Hodový koncert 2018
Foto: Ing. Zoltán Bajzík