Kontakt:

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany

038 / 539 03 22, 01 50
www.obeczavada.ocu.sk
IČO: 00 311 341
banka
Č. ú. 00000

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Firmy

V obci sa nachádzajú tieto firmy:

1. Hyza a.s. Topoľčany - Farma Závada - zaoberá sa výkrmom brojlerových kurčiat. Táto firma v minulosti patrila Branku Nitra. V minulosti sa na farme chovali morky v halách na trojsmennú nepretržitú prevádzku. Na uvedenej farme do dnes nachádzajú pracovné miesta občania z obce a blízkeho okolia. Podnik Branko v minulosti aktívne podporoval rozvoj športu a kultúry obci. Zo športov podporoval futbal a hokej. Za ích podpory futbalové mužstvo v 80. rokoch po prvýkrát postúpilo do vtedajšej vyššej súťaže a hokejové mužstvo sa stalo 3 - krát po sebe majstrom okresu. V súčasnosti pod novým vedením sa na pomoci obci podielajú len sporadicky.

2. RPD Závada - Založené bolo v roku 1959 najskôr ako samostatná obec Závada pod názvom JRD Závada a neskôr bola pričlenená aj obec Podhradie.V 80. - tych rokoch došlo k zlúčeniu RPD Závada do spoločného poľhohospodárskeho komplexu JRD Budúcnosť Prašice so sídlom v Jacovciach. V roku 1993 došlo k opätovnému odčleneniu pričom vznikol nový subjekt RPD Závada. Tento názov platí do dnes aj keď došlo k transformácií. Súčansé zameranie je na ťažbu dolomitu, rastlinnú výrobu a chov oviec.

3.PREFA STAV spol. s. r. o. Topoľčany - Lom Závada - Riaditeľom firmy je Ing. Miroslav Majerhofer. Firma sa zaoberá ťažbou a predajom štrkopiesku.

4.JKBet - Firma vyrába betonárske výrobky, rôzne druhy dlažieb, obrubníky, tvárnice, zatrávňovacie panely a pod.Firma je v exekúcii.

5.Firma KAGR - Závada/Záhrady - Zaoberá sa spracovaním plastov na rôzne polotovary a výrobky. Spolumajiteľom firmy je Grežďo Marek.

6.Hostinec u Gazdu - Majiteľ je Humaj Štefan. Zaoberajú sa reštauračnými službami, zabezpečenie osláv, výročí, svadby, kar a pod. Je známy svojou dobrou kuchyňou a úslužným personálom v šírokom okolí aj mimo okres Topoľčany. 

7.Hostinec  Hanka - Hostinec zabezpečuje bežné občerstvenie pre občanov obce. Majiteľom firmy je Paulovič Ivan.