Kontakt:

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany

038 / 539 03 22, 01 50
www.obeczavada.ocu.sk
IČO: 00 311 341
banka
Č. ú. 00000

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Faktúry

 1. Faktúra SPP za január 2011
  Č.F. 7271906084
 2. Faktúra Inprost spol. s r.o.
  Č.f. 733133
 3. Faktúra ZSE Energia za január 2011
  Č.F.7140490632
 4. Faktúra Ševt a.s. január 2011
  Č.f. 2112200554
 5. Faktúra Blaška Pavol BOZPaOPP IV.10
  Č.f.1/2011
 6. Faktúra T-Com januárMOB 2011
  Č.f.7100560123
 7. Faktúra RVC NR príručka miestnej samosprávy
  Č.f.0001752011
 8. Faktúra SPP za r2010
  Č.f. 7414667994
 9. Faktúra Le cheqiu dejeuner s r.o.
  Č.f. 0111014293
 10. Faktúra SPP za február 2011
  Č.f.7123703973
 11. Faktúra ZVS OZ Topoľčany
  Č.f. 260000258
 12. Faktúra Borina Ekos
  Č.f.0324110128
 13. Faktúra Veolia Transport, a.s. Nitra
  Č.f. 430130
 14. Faktúra PPD Prašice
  Č.f. 110022
 15. Faktúra T-Com a.s.
  Č.f. 5722917287
 16. Faktúra Schwarz-eko spol s r.o. za január 2011
  Č.f. 20110059
 17. Faktúra ZSE Energia február 2011
  Č.f. 7240279515
 18. Faktúra Svetlana Rybanská
  F.č.0020110024
 19. Faktúra T-Com januar 2011_ZŠ
  Č.f. 0722980477
 20. Faktúra ZVS OZ Topoľčany
  Č.f. 260001238
 21. Faktúra T-Com január MŠ 2011
  Č.f. 7722980188
 22. Faktúra TOMLUX s.r.o. Nové Zámky
  Č.f. 1140120
 23. Faktúra ZŠ s MŠ január 2011
  Č.f.201101
 24. Faktúra ZŠ s MŠ január 2011
  Č.f. 31002
 25. Faktúra OLYMP Santovka
  Č.f. 00224/2011
 26. Faktúra Le cheqiu dejeuner s r.o.
  Č.f. 8101024658
 27. Faktúra SPP záloha 1-3_2011
  Č.f. 7241995020
 28. Faktúra T-ComMOB február 2011
  Č.f.7101329904
 29. Faktúra Agris Slovakia, spol. s r.o.
  Č.f.201110101
 30. Faktúra Borina Ekos február 2011
  Č.f. 0324110335
 31. Faktúra T-com OU február 2011
  Č.f. 5723934599
 32. Faktúra Webex media, s.r.o. Košice
  Č.f.110174
 33. Faktúra Veolia Transport, a.s. Nitra
  Č.f. 430298
 34. Faktúra PPD Prašice sídlo Jacovce
  Č.f. 110052
 35. Faktúra ZVS OZ Topoľčany
  Č.f. 260004616
 36. Faktúra T-Com MŠfebruár 2011
  Č.f.5723997550
 37. Faktúra ZSE Energia marec 2011 MŠ
  Č.f. 7200388740
 38. Faktúra ZSE Energia január-marec 2011
  Č.f.7200388739
 39. Fakútra Schwarz-eko s.r.o.
  Č.f.20110236
 40. Faktúra Tcom ZŠ február 2011
  Č.f. 7723997833
 41. Faktúra ZŠ s MŠ február 2011
  Č.f.31010
 42. Faktúra ZŠ s MŠ réžia feb.2011
  Č.f. 201107
 43. Faktúra Schwarz-eko spol. s .r.o.
  Č.f.20110263
 44. Faktúra T-ComMOB marec 2011
  Č.f.7102394566
 45. Faktúra SOZA
  Č.f. 2111107951
 46. Faktúra Inprost
  č.f.201300001
 47. Faktúra Le chequr dejeuner
  č.f.201300002
 48. Faktúra ZSE energetika
  č.f.2013000003
 49. Faktúra ZSE energia
  č.f.2013000004
 50. Faktúra Svetlana Rybanska
  č.f.2013000005
 51. Faktúra Skládka odpadu
  č.f.2013000006
 52. Faktúra Podjavorinské VD
  č.f.2013000007
 53. Faktúra SPP
  č.f.2013000008
 54. Faktúra T-Com
  č.f.2013000009
 55. Faktúra Poradca podnik. spol.
  č.f.2013000010
 56. Fa:SPP
  č.2013000012
 57. Fa:PPD Prašice
  č.2013000013
 58. Fa:T-Com
  č.2013000014
 59. Fa.ZSE Energia
  č.2013000015
 60. Fa:T-Com
  č.2013000016
 61. Fa:Schwarz-eko
  č.2013000017
 62. Fa:Skladka KO Bojna
  č.2013000018
 63. Fa:ZVS OZ TO
  č.2013000019
 64. Fa:Zberné suroviny TO
  č.2013000020
 65. Fa: Godál Jozef
  č.2013000021
 66. Fa: SOZA Bratislava
  č.2013000022
 67. Fa: OZ Spokojnosť
  č.2013000023
 68. ZŠ s MŠ Prašice
  č.2013000024
 69. Fa:Lecheque Bratislava
 70. Fa:Jaroslav Božik
  č.2014000002
 71. Fa:Zsl.energetiak a.s. Bratislava
  č.2014000003
 72. Fa:Zsl.energetika a.s.Bratislava
  č.2014000004
 73. Fa: SPP BA záloha 1-2/2014
  č.2014000005
 74. Fa: Zsl.energetika zál.2/MŠ
  č.2014000006
 75. Fa:SPP Bratislava nedopl.
  2014000007
 76. Svetlana Rybanská, štítky na kontaj.
  2014000008
 77. Fa: PPD Prašice, prevoz stravy 1/14
  2014000009
 78. Fa: Spokojnosť, OpS 1/14
  2014000010
 79. Fa: ZŠsMŠ Prašice, strava:fondy a réžia 01/14
  2014000011
 80. Fa:Skládka odpadu Bojná, skladkovanie 1/14
  2014000012
 81. Fa:Slovak Telecom, MOB.
  2014000013
 82. Fa:Slovak Telecom, OcU,MŠ január
  2014000014
 83. Fa:Schwarz-eko Topoľčany, zvoz odpadu 1/14
  2014000015
 84. Fa:Slovak Telecom, MOB.
  2014000016
 85. Fa:Marián Šobáň,Bojná, odvoz VO Záhrady
  2014000017
 86. Fa: Poradca podnikateľa, Finančný spravodajca
  2014000018
 87. ZVS, a.s., Bratislava, voda MŠ 1/14
  2014000019
 88. FA:SOZA, použitie hud.diel
  2014000020
 89. ZO RVC, účt.súvzťažnosti
  2014000021
 90. Fa:SPP, zál.3/14
  2014000022
 91. Fa:PPD Prašice, prevoz stravy
  2014000023
 92. Fa:Ing.D.Kotrecová, seminár o Verej.obst.
  2014000024
 93. Fa:Skladka odpadu, Bojná
  2014000025
 94. Spokojnosť, OpS 2/14
  2014000026
 95. MAS Sotdum, členské 2014
  2014000027
 96. Zsl.energia, MŠ 3/14
  2014000028
 97. Slovak Telecom, telef.+int.
  2014000029
 98. Ševt., tlačivá pre MŠ
  2014000030
 99. ZŠsMŠ, 2/14
  2014000031
 100. Fa:ZvS , voda MŠ 2/14
  2014000032
 101. Schwarz-eko, POH 2011-2015
  2014000033
 102. Schwarz-eko,zvoz 2/14
  2014000034
 103. Le Cheuque, stravné lístky
  2014000035
 104. ABC Materské školy, tlačivá
  2014000036
 105. Jaroslav Božik, práce s plošinou
  2014000037
 106. KEO, učtovn.WIN
  2014000038
 107. Zberné suroviny, zvoz črepov
  2014000039
 108. SPP, nedopl.
  2014000040
 109. SPP, KD
  2014000041
 110. SPP, nedopl.
  2014000042
 111. Michal Janček, vývoz tekut.odp.MŠ
  2014000043
 112. Zsl. energia 1_ MŠ
  zál. za 1_MŠ 2015000001
 113. Zsl.energia obec Závada
  zál. 1.Q.2015 2015000002
 114. SPP, MŠ
  zál. 1/15 201500004
 115. SPP, KD
  zál.1/15 OcU 201500005
 116. SPP, OcU
  zál. 1/15 2015000006
 117. MI a JA, agency, Košice
  2015000007
 118. SPP, a.s., OŠK
  2015000008
 119. SPP, a.s., MŠ
  2015000009
 120. SPP, a.s., OCU
  2015000010
 121. SPP,a.s., KD
  2015000011
 122. PPD Prašice, sídlo Jacovce
  2015000012
 123. Skládka komunálneho odpadu, Bojná
  2015000013
 124. ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, Bratislava
  2015000014
 125. Slovak Telecom, telef.+int. OcU, MŠ
  2015000015
 126. Slovak Telecom,Bajkalská 28, Bratislava, telef.MOB
  2015000016
 127. Le Cheuque dejeuner, s.r.o,stravné lístky
  2015000017
 128. Nehlsen-eko, likvidácia odpadu
  2015000018
 129. Nehlsen-eko, likvidácia plastov
  2015000019
 130. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. MŠ 1/15
  2015000020
 131. Spokojnosť, OpS 1/15
  2015000021
 132. ZŠsMŠ, 1/2015 náklady na potraviny, réžia
  2015000022
 133. SPP, a.s., OŠK, 3/2015
  2015000023
 134. SPP, KD 3/2015
  2015000024
 135. SPP, OcU, 3/2015
  2015000025
 136. SPP, a.s., MŠ, 3/2015
  2015000026
 137. SOZA, Bratislava, za rok 2015
  2015000027
 138. Svetlana Rybanská, štítky na kontaj.
  2015000028
 139. ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, Bratislava
  2015000029
 140. ZŠsMŠ,2/2015 strava
  2015000030
 141. Skládka komunálneho odpadu, Bojná
  2015000031
 142. PPD Prašice, sídlo Jacovce
  2015000032
 143. Anton Herda, Závada 135
  2015000033
 144. Slovak Telecom,Bajkalská 28, Bratislava, telef.MOB
  2015000034
 145. Slovak Telecom, telef.+int. OcU, MŠ
  2015000035
 146. Nehlsen-eko, likvidácia odpadu 2/2015
  2015000036
 147. ZVS, a.s., Bratislava, voda MŠ 2/14
  2015000037
 148. Jaroslav Božik, práce s plošinou
  2015000038
 149. Spokojnosť, OpS 2/15
  2015000039
 150. ZŠsMŠ, 2/2015 náklady na potraviny, réžia
  2015000040
 151. Ladislav Kralovič, projektant
  2015000041
 152. Godál Jozef, Podhradie
  2015000042
 153. SPP, a.s., MŠ, 4/15
  2015000043
 154. SPP, a.s., OCU,4/15
  2015000044
 155. SPP, KD 4/2015
  2015000045
 156. SPP, a.s., OŠK,4/15
  2015000046
 157. ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, Bratislava,3/15
  2015000047
 158. Skládka komunálneho odpadu, Bojná 3/15
  2015000048
 159. PPD Prašice, sídlo Jacovce
  2015000049
 160. Zsl.energia, MŠ 4/15
  2015000050
 161. ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, Bratislava
  2015000051
 162. Ševt., tlačivá pre MŠ
  2015000052
 163. Slovak Telecom, telef.+int. OcU, MŠ
  2015000053
 164. Slovak Telecom,Bajkalská 28, Bratislava, telef.MOB
  2015000054
 165. Autoriz.bezpeč.technik, 1.štv.2015
  2015000055
 166. Šobáň Marilán -firma Víno
  2015000056
 167. Občianske zdrúženie SPOKOJNOSŤ, OpS 3/15
  2015000057
 168. ZŠsMŠ, 3/2015 náklady na potraviny, réžia
  2015000058
 169. NOMIland, s r.o.,
  2015000059
 170. Webex media, s r.o.
  2015000060
 171. Nehlsen-eko, likvidácia odpadu 3/15
  2015000061
 172. Ján Takác, projektová činnosť v stavebníctve
  2015000062
 173. Slovak Telecom,Bajkalská 28, Bratislava, telef.MOB
  2015000063
 174. PPD Prašice, sídlo Jacovce
  2015000064
 175. ZO RVC, odborná príprava prev.pohrebiska
  2015000065
 176. ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, Bratislava,5/15
  2015000066
 177. SPP, a.s., MŠ,5/15
  2015000067
 178. SPP, KD 5/2015
  2015000068
 179. SPP, a.s., OCU 5/2015
  2015000069
 180. SPP, MŠ 5/2015
  2015000070
 181. ZŠsMŠ, 4/2015 náklady na potraviny, réžia
  2015000071
 182. Slovak Telecom, telef.+int. OcU, MŠ
  2015000072
 183. Skládka komunálneho odpadu, Bojná 4/15
  2015000073
 184. Spokojnosť, OpS 4/15
  2015000074
 185. Slovenská komora audírorov, Ing, Admkovič J.
  2015000075
 186. Zberné suroviny, zvoz črepov 4/2015
  2015000076
 187. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. MŠ 4/15
  2015000077
 188. 3Wslovakia, s.r.o.
  2015000078
 189. Marián Šobáň, Firma Víno
  2015000079
 190. Nehlsen-eko, likvidácia odpadu 4/15
  2015000080
 191. Slovak Telecom, telef.+int. OcU, MŠ
  2015000081
 192. THAPNER Servis Vlastimil Atovič
  2015000082
 193. WebPomoc, s r.o., Znievska 32, Bratislava
  2015000083
 194. SPP,a.s., KD
  2015000084
 195. SPP, a.s., MŠ
  2015000085
 196. SPP, OcU
  2015000086
 197. SPP, a.s., OŠK
  2015000087
 198. Ján Takáč,
  2015000088
 199. SOTDUM, členské 2015
  201500089
 200. Skládka komunálneho odpadu, Bojná 5/15
  2015000090
 201. ZVS, a.s., Bratislava, voda MŠ 1/14
  2015000091
 202. PPD Prašice, sídlo Jacovce
  2015000092
 203. ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, Bratislava,5/15
  2015000093
 204. ZVS, a.s., Bratislava, voda MŠ 5/14
  2015000094
 205. Nehlsen-eko, likvidácia odpadu 5/15
  2015000095
 206. Slovak Telecom, telef.+int.
  2015000096
 207. Spokojnosť, OpS 5/15
  2015000097
 208. ZŠsMŠ,5/2015 náklady na potraviny, réžia
  2015000098
 209. Le Cheuque dejeuner, s.r.o,jedálne kupóny
  2015000099
 210. Marián Šobáň, Firma Víno
  2015000100
 211. HERMANN SK
  2015000101
 212. Elektrotechnik Šecialista, M.Kopecký
  2015000102
 213. PRE SENT, s r.o. Bratislava
  2015000103
 214. Poradca s r.o.,Žilina
  2015000104
 215. Farby-laky, prev.Topoľčany
  2015000105
 216. Slovak Telecom,Bajkalská 28, Bratislava, telef.MOB
  2015000106
 217. Pro Globe, s.r.o. Žilina
  2015000107
 218. ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, Bratislava
  2015000108
 219. ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, Bratislava
  2015000109
 220. SPP - 7/OŠK
  2015000110
 221. SPP 7/MŠ
  2015000111
 222. SPP -7/OU
  2015000112
 223. SPP -7/OU
  2015000112
 224. SPP 7/KD
  2015000113
 225. OpS 6/15
  2015000114
 226. ZO TIR členske 2015
  2015000115
 227. PPD Prašice, sídlo Jacovce
 228. ABT 2.štvr.2015
  2015000117
 229. Skládka komunálneho odpadu, Bojná
  2015000118
 230. ZŠ s MŠ Prašice
  2015000119
 231. Zsl.vod.spoločnosť
  2015000120
 232. Slovak Telecom, telef.+int.
  2015000121
 233. VEMA s.r.o.
  2015000122
 234. Nehlsen-eko, likvidácia odpadu
  201500123
 235. Nehlsen-eko, likvidácia odpadu
  2015000124
 236. Anton Herda, Závada 135
  2015000125
 237. Agrocech spol. s r.o.
  2015000126
 238. Marián Šobáň, Firma Víno
  2015000127
 239. Streicher Krnča
  2015000128
 240. ZSE energia BA
  1_2017
 241. ZSE energia BA
  2_2017
 242. ZSE energia BA
  3_2017
 243. SPP BA
  4_2017
 244. SPP BA
  5_2017
 245. SPP BA
  6_2017 OU
 246. SPP BA
  7_2017_KD
 247. SPP BA
  8_2017 ošk
 248. Wolters Kluwer s.r.o.
  9_2017 publik. záver.účet
 249. Slovak Telekom
  10_2017_mob.1_2017
 250. Slovak Telekom
  11_2017_tel.+int.OcU, Mš,1_2017
 251. LeCheque dejeuner s.r.o. BA
  jedálne kupóny
 252. PPD Prašice
  13_2017 prevoz stravy január
 253. Skládky odpadu Bojná
  14_2017
 254. ZSE energia BA
  15_2017 elek.Mš
 255. ZSE energia BA
  16_2017 ELEK. 10BD
 256. OZ Spokojnosť
  17_2017 OpS január
 257. SPP BA
  plyn 10BD
 258. SPP BA
  19_2017_plyn Mš
 259. SPP BA
  20_2017 plyn ošk
 260. SPP BA
  21_2017 plyn KD
 261. SPP BA
  22_2017 plyn OcU
 262. ZŠsMŠ Prašice
  šk.jedálen réžia + fondy
 263. Nehlsen-eko TO
  zvoz odpadu 1_2017
 264. Zsl.vod.spoločnosti
  voda 1/mš
 265. Zsl.vod.spoločnost
  voda KD
 266. Zsl.vod.spoločnost
  voda OcU
 267. Slov.ochr.zväz autorský
  28-2017 použitie hud.diel
 268. Jozef Ďurnek
  29_2017 servis kotlov
 269. Slovak Telekom
  30_2017 telef. MOB
 270. SPP BA
  31_2017 plyn
 271. SPP BA
  32_2017 plyn
 272. SPP BA
  33_2017 plyn OU
 273. SPP BA
  34_2017 plyn KD
 274. SPP BA
  35_2017 plyn Ošk
 275. Folklórna skupina Prašičan
  36_2017
 276. PPD Prašice
  37_2017 prevoz stravy
 277. ZSE energia BA
  38_2017 elek.Mš
 278. ZSE energia BA
  39_2017 elek. 10BD
 279. Slovak Telekom
  40_2017 telef.+inf.Mš+OU
 280. Skládky odpadu Bojná
  41_2017 skl.odpadu február
 281. OZ Spokojnosť
  42_2017 OpS 2
 282. ZŠsMŠ Prašice
  43_2017 šk.jedáleň
 283. Nehlsen-eko TO
  44_2017 zvoz KO február
 284. ISTA Slovakia s.r.o.
  45_2017 rozúčtovanie nákladov 1BD
 285. Anton Beláň
  46_2017 kosačka StarJet
 286. Peter Skladaný SPS
  47_2017 oprava a kontrola kotla 10BD
 287. Peter Skladaný SPS
  48_2017 servisná prehliadka kotla
 288. Zsl.vod.spoločnost
  49_2017 voda nedopl.10BD
 289. Elmik Vráble
  50-2017 oprava MR
 290. Slovak Telekom
  51_2017 telef.MOB
 291. SPP BA
  52_2017 plyn 10BD
 292. SPP BA
  53_2017 plyn Mš
 293. SPP BA
  54_2017 plyn Ocu
 294. SPP BA
  55_2017 plyn KD
 295. SPP BA
  56_2017 plyn Ošk
 296. Slovak Telekom
  57_2017 telef+int. Ou+Mš
 297. PPD Prašice
  58_2017 prev.stravy
 298. ZŠsMŠ Prašice
  59_2017 šk.jedálenMš
 299. OZ Spokojnosť
  60_2017 OPS marec
 300. ZSE energia BA
  elek. Mš apríl
 301. ZSE energia BA
  62_2017 elek.2.Q
 302. Skládky odpadu Bojná
  63_2017 skl.odpadu marec
 303. ZSE energia BA
 304. Nehlsen-eko TO
  65_2017 zvoz KO marec
 305. ZSE energia BA
  66_2017 voda Marec Mš
 306. ABT, Pavol Blaška
  67_2017BOZP a OPP za 1.stvr
 307. Zsl.vod.spoločnost
  voda nedopl. Mš
 308. Svetlana Rybanská
  69_2017 štítky na smeti
 309. Elmik Vráble
  70_2017 oprava Mr
 310. ŠEVT BA
  71_2017 osvedčenia do Mš
 311. sl.komora audítorov
  72_2017 audit za rok 2016
 312. Slovak Telekom
  73_2017 telef.Mob
 313. Anton Beláň
  74-2017 kosačka Stiga Kombi
 314. SPP BA
  75_2017 plyn 10BD
 315. SPP BA
  76-2017 plyn Mš
 316. SPP BA
  77_2017 plyn OU
 317. SPP BA
  78_2017 plyn KD
 318. SPP BA
  79_2017 plyn Ošk
 319. ZSE energia BA
  80_2017 elek.Mš
 320. PPD Prašice
  81_2017 prevoz stravy
 321. ZŠsMŠ Prašice
  82_2017 šk.jedáleň
 322. OZ Spokojnosť
  83_2017 OpS apríl
 323. ZSE energia BA
  84_2017 elek. mš
 324. Slovak Telekom
  85_2017 telef.internet OU+Mš
 325. LeCheque dejeuner s.r.o. BA
  86_2017 str.kupóny
 326. Skládky odpadu Bojná
  87_2017 skl. odpadu za apríl
 327. Nehlsen-eko TO
  88_2017 zvoz KO apríl
 328. Marian Šobáň - Firma Vino
  89_2017 odvoz VO
 329. Zsl.vod.spoločnost
  90_2017 voda Mš
 330. Thapner servis, Vlastimil Atovič
  91_2017 kontrola HP 10BD
 331. Thapner servis, Vlastimil Atovič
  92_2017 kontrola HP a hydrantov v obci
 332. Ledum Kamara SK s.r.o.
  93_2017 toner do Mš
 333. Ledum Kamara SK s.r.o.
  94_2017 toner OcU
 334. 3WSlovakia. s.r.o.
  95_2017 virtualny cintorin
 335. MM agro, s.r.o.
  96_2017 likvidácia splaškového odpadu
 336. Slovak Telekom
  97_2017 telef.Mob.
 337. Zsl.vod.spoločnost
  98_2017 vyúčt.voda 10BD
 338. Zsl.vod.spoločnost
  99_2017 vyúčt.voda OcU
 339. Zsl.vod.spoločnost
  100_2017vyúčt.voda Ošk
 340. Zsl.vod.spoločnost
  101_2017vyúčt.voda KD
 341. SPP BA
  102_2017 plyn 6/10BD
 342. SPP BA
  103_2017 plny 6/ošk
 343. SPP BA
  104_2017 plyn 6/KD
 344. SPP BA
  105_2017 plyn 6/OcU
 345. SPP BA
  106_2017 plyn 6/Mš
 346. PPD Prašice
  107_2017 prevoz stravy máj
 347. ZŠsMŠ Prašice
  108_2017 šk.jed.réžia-fondy 5/17
 348. Slovak Telekom
  109_2017 telef.inter. OcU, Mš
 349. Skládky odpadu Bojná
  110_2017 skl.odpadu 5/17
 350. Spokojnosť , O.Z.
  111_2017 OpS 5/17
 351. Nehlsen-eko TO
  112_2017 likvidácia KO 5/17
 352. ZSE energia BA
  113_2017 elektrina 10BD 6/17
 353. ZSE energia BA
  114_2017 elektrina Mš 6/17
 354. Zsl.vod.spoločnosť
  115_2017 voda 5/Mš
 355. Anton Beláň
  116_2017 údržba kos.Star Jet
 356. wbx, s.r.o. Košice
  117_2017 doména a webhosting
 357. Združenie obci TIR
  118_2017 členské na rok 2017
 358. Svetlana Rybanská, Chrabrany
  119_2017, dvojdielne PPU
 359. Nitravel, s.r.o. Nitra
  120_2017, preprava detí Mš(kinoTO)
 360. Slovak Telekom
  121_2017 telef.MOB 15.5.-14.6.2017
 361. ABT, Pavol Blaška
  122_2017, BOZPaOPP 2.štvrok 2017
 362. SPP BA
  123_2017 plyn 7/mš
 363. SPP BA
  124_2017plyn 10BD/7
 364. SPP BA
  125_2017 plyn Ošk/7
 365. SPP BA
  126_2017 plyn 7/OcU
 366. SPP BA
  127_2017 plyn 7/KD
 367. ZSE energia BA
  elek.Mš 7/17
 368. ZSE energia BA
  elek. 3.Q VO,OcU,KD,Ošk,DS
 369. ZSE energia BA
  130_2017 elek.10BD/7
 370. PPD Prašice
  131_2017 prevoz stravy 6/17
 371. Spokojnosť , O.Z.
  132_2017 OpS 6/17
 372. Nehlsen-eko TO
  133_2017, likvidácia KO 6/17
 373. Zsl.vod.spoločnost
  134_2017, voda 6/Mš
 374. Skládky odpadu Bojná
  135_2017, skl.odpadu 6/17
 375. ZŠsMŠ Prašice
  136_2017, réžia+fondy 6/17
 376. VEMA, s.r.o. Bratislava
  137_2017 aktual.+udržba programu
 377. Slovak Telekom
  138_2017 telef.Mob.15.6-14.7.17
 378. Mediatel, s.r.o Bratislava
  139_2017 firemný profil
 379. SPP BA
  140_2017 plyn 8/10BD
 380. SPP BA
  141_2017 plyn 8/Mš
 381. SPP BA
  142_2017 plyn 8/OcU
 382. SPP BA
  143_2017 plyn 8/KD
 383. SPP BA
  144_2017 plyn 8/Ošk
 384. Spokojnosť , O.Z.
  145_2017 OpS 7/17
 385. ZSE energia BA
  146_2017 elek.Mš 8/17
 386. ZSE energia BA
  147_2017elek. 10 DB 8/17
 387. Skládky odpadu Bojná
  148_2017 skl.odpadu 7/17
 388. Slovak Telekom
  149_2017 telef.+int. OcU+Mš
 389. Nehlsen-eko TO
  150_2017 likv.odpadu 7/17
 390. ŠEVT BA
  151_2017 tlačivá Mš
 391. LeCheque dejeuner s.r.o. BA
  152_2017 stravné kupóny
 392. BEANT TOUR BUS, s.r.o.
  153_2017 preprava deti na výlet
 393. Marian Šobáň - Firma Vino
  154_2017 odvoz VO 7/17
 394. RHEA SK, s.r.o.
  155_2017 OPP pre DHZ
 395. DELTA Slovakia, s.r.o.
  156_2017 OPP pre DHZ
 396. DELTA Slovakia, s.r.o.
  157_2017 OPP pre DHZ
 397. Požiarna bezpečnoť s.r.o. Bratislava
  158_2017 OPPaMTZ pre DHZ
 398. M.Kopecký - AWEX
  159_2017 revízie el.zar
 399. MM agro, s.r.o.
  160_2017 odvoz splašk.odpadu 10BD
 400. JUDr. Kákoš Martin
  161_2017 právne služby
 401. RM Gastro - JAZ s.r.o.
  162_2017 termos do Mš
 402. Michaela Furišová
  163_2017 OPP pre DHZ
 403. MAS SOTDUM
  164_2017 členské rok 2017
 404. Slovak Telekom
  165_2017 tel.Mob.15.7.-14.8.
 405. Ledum Kamara SK s.r.o.
  166_2017 toner.kazeta pre HP
 406. NOMILAND, s.r.o.
  167_2017 plachty+obliečky Mš
 407. Rev.technik, ĽubošKollár
  168_2017 revízia plyn,a tlak.zar.
 408. SPP BA
  169_2017 plyn 10BD 9/
 409. SPP BA
  170_2017 plyn 9/Mš
 410. SPP BA
  171_2017 plyn 9/Ocu
 411. SPP BA
  172_2017 plyn 9/KD
 412. SPP BA
  173_2017
 413. PC COM spol. s r.o.
  174_2017 servis tlač.Mš
 414. Slovak Telekom
  175_2017 tel.+int Mš+OcU
 415. ZSE energia BA
  176_2017 elek. 9/ 10BD
 416. ZSE energia BA
  177_2017 elek. 9/Mš
 417. Skládky odpadu Bojná
  178_2017 sklad.odpadu 8/17
 418. OZ Spokojnosť
  179_2017 OpS za 8/17
 419. Nehlsen-eko TO
  180_2017 zvoz odpadu 8/17
 420. STRABAG s.r.o.
  181_2017 stav.úprava MK
 421. Ing.Fodora Frantiešek
  182_2017 pasport MK
 422. Slovak Telekom
  fa.183 telef. a internet ocu a Mš
 423. Ekotec, spol. s r.o.
  184_2017 ročná kontrola detských ihrísk
 424. Thapner servis, Vlastimil Atovič
  185_2017 kontrola HP
 425. Poradca podnikatela, Žilina
  186_2017 Finančný spravod.2018
 426. Patrik CHovanec, Gaboltov
  187_2017 varník 10l
 427. CZ CZ Nitra, s.r.o.
  188_2017 oprava kamer.systému
 428. Jaroslav Božik, Jacovce
  189_2017 oprava ver.osvetlenia
 429. PPD Prašice
  190_2017 prevoz stravy 09
 430. SPP BA
  191_2017 zál.plyn 10 Mš
 431. SPP BA
  192_2017 zál.plyn 10BD
 432. SPP BA
  193_2017 zál. plyn OšK
 433. SPP BA
  194_2017 zál.plyn KD
 434. SPP BA
  195_2017 zál.plyn OcU
 435. Slovak Telekom
  telef. a internet ocu a Mš
 436. ABT, Pavol Blaška
  197_2017 BOZPaOPP 3.Q.
 437. ZSE energia BA
  198_2017 zál. elektrina 10BD
 438. ZSE energia BA
  199_2017 zál.elektrina Mš
 439. ZSE energia BA
  200_2017 zál.elektrina VO,KD,
 440. Elmik Vráble
  201_2017 oprava MR
 441. OZ Spokojnosť
  202_2017 OpS za 9
 442. LeCheque dejeuner s.r.o. BA
  203_2017 stravné kupóny220ks
 443. Skládky odpadu Bojná
  204_2017 skládka odpadu za september
 444. Zsl.vod.spoločnost
  205_2017 voda Mš za september
 445. Spolok dychová hudba Maguranka
  206_2017 hodový koncert 2017
 446. Víno, Marián Šobáň, Bojná
  207_2017 odvoz VO
 447. Zelmedia,s.r.o. Partizánske
  208_2017nafukovací hrad Hody 2017
 448. Slovenský cykloklub,Piešťany
  209_2017 veľkoplošná mapa
 449. Nehlsen-eko TO
  210_2017 zvoz KO za september
 450. ZŠsMŠ Prašice
  211_2017 náklady na stravu Mš 09
 451. Ferex, Nitra
  212_2017 sm.nádoby 25ks
 452. Slovak Telekom
  213_2017 telef. MOB
 453. Maquita, s.r.o., Nitrianske Pravno
  214_2017 zošity pre deti Mš
 454. DIAFAN, s.r.o., Topoľčany
  215_2017 oprava zabezpeč.systému OU
 455. CZ CZ Nitra, s.r.o.
  216_2017 oprava kamer.systému
 456. ELITOM, s.r.o., Bratislava
  217_2017 toner do HP
 457. SPP BA
  218_2017 plyn Mš 11
 458. SPP BA
  219_2017 plyn 11/KD
 459. SPP BA
  220_2017 plyn Ošk 11
 460. SPP BA
  221_2017 plyn ocU 11
 461. SPP BA
  222_2017 plyn 10BD 11
 462. PPD Prašice
  223_2017 prev.stravy 10/
 463. ZSE energia BA
  224_2017 elek.Mš 11/
 464. ZSE energia BA
  225_2017 elek. 10BD 11/
 465. Slovak Telecom
  226_2017 telef.+int. 11/ocU,mš
 466. ZŠsMŠ Prašice
  227_2017 šk.jed. 10/
 467. Nehlsen-eko
  228_2017 odvoz odpadu10/
 468. Zsl.vod.spoločnost
  229_2017 voda 11/Mš
 469. Skládky odpadu Bojná
  230_2017 sklad.odpadu 10/
 470. Tristanpress. a.s.
  231_2017 stolový kalendár
 471. Spokojnosť , O.Z.
  232_2017 OpS 10
 472. Marian Šobáň - Firma Vino
  233_2017 odvoz VO 10/
 473. JUDr. Kákoš Martin
  234_2017 právna pomoc
 474. Slovak Telekom
  235_2017 mob.11/
 475. Zsl.vod.spoločnost
  236_2017 10BD nedoplatok
 476. ELITOM, s.r.o., Bratislava
  237_2017 toner do HP
 477. Zsl.vod.spoločnost
  238_2017 voda nedopl. Ošk
 478. Zsl.vod.spoločnost
  239-2017 voda OcU nedoplat.
 479. Zsl.vod.spoločnost
  240_2017 voda KD nedopl.