Kontakt:

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany

038 / 539 03 22, 01 50
www.obeczavada.ocu.sk
IČO: 00 311 341
banka
Č. ú. 00000

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Faktúry

 1. Faktúra SPP za január 2011
  Č.F. 7271906084
 2. Faktúra Inprost spol. s r.o.
  Č.f. 733133
 3. Faktúra ZSE Energia za január 2011
  Č.F.7140490632
 4. Faktúra Ševt a.s. január 2011
  Č.f. 2112200554
 5. Faktúra Blaška Pavol BOZPaOPP IV.10
  Č.f.1/2011
 6. Faktúra T-Com januárMOB 2011
  Č.f.7100560123
 7. Faktúra RVC NR príručka miestnej samosprávy
  Č.f.0001752011
 8. Faktúra SPP za r2010
  Č.f. 7414667994
 9. Faktúra Le cheqiu dejeuner s r.o.
  Č.f. 0111014293
 10. Faktúra SPP za február 2011
  Č.f.7123703973
 11. Faktúra ZVS OZ Topoľčany
  Č.f. 260000258
 12. Faktúra Borina Ekos
  Č.f.0324110128
 13. Faktúra Veolia Transport, a.s. Nitra
  Č.f. 430130
 14. Faktúra PPD Prašice
  Č.f. 110022
 15. Faktúra T-Com a.s.
  Č.f. 5722917287
 16. Faktúra Schwarz-eko spol s r.o. za január 2011
  Č.f. 20110059
 17. Faktúra ZSE Energia február 2011
  Č.f. 7240279515
 18. Faktúra Svetlana Rybanská
  F.č.0020110024
 19. Faktúra T-Com januar 2011_ZŠ
  Č.f. 0722980477
 20. Faktúra ZVS OZ Topoľčany
  Č.f. 260001238
 21. Faktúra T-Com január MŠ 2011
  Č.f. 7722980188
 22. Faktúra TOMLUX s.r.o. Nové Zámky
  Č.f. 1140120
 23. Faktúra ZŠ s MŠ január 2011
  Č.f.201101
 24. Faktúra ZŠ s MŠ január 2011
  Č.f. 31002
 25. Faktúra OLYMP Santovka
  Č.f. 00224/2011
 26. Faktúra Le cheqiu dejeuner s r.o.
  Č.f. 8101024658
 27. Faktúra SPP záloha 1-3_2011
  Č.f. 7241995020
 28. Faktúra T-ComMOB február 2011
  Č.f.7101329904
 29. Faktúra Agris Slovakia, spol. s r.o.
  Č.f.201110101
 30. Faktúra Borina Ekos február 2011
  Č.f. 0324110335
 31. Faktúra T-com OU február 2011
  Č.f. 5723934599
 32. Faktúra Webex media, s.r.o. Košice
  Č.f.110174
 33. Faktúra Veolia Transport, a.s. Nitra
  Č.f. 430298
 34. Faktúra PPD Prašice sídlo Jacovce
  Č.f. 110052
 35. Faktúra ZVS OZ Topoľčany
  Č.f. 260004616
 36. Faktúra T-Com MŠfebruár 2011
  Č.f.5723997550
 37. Faktúra ZSE Energia marec 2011 MŠ
  Č.f. 7200388740
 38. Faktúra ZSE Energia január-marec 2011
  Č.f.7200388739
 39. Fakútra Schwarz-eko s.r.o.
  Č.f.20110236
 40. Faktúra Tcom ZŠ február 2011
  Č.f. 7723997833
 41. Faktúra ZŠ s MŠ február 2011
  Č.f.31010
 42. Faktúra ZŠ s MŠ réžia feb.2011
  Č.f. 201107
 43. Faktúra Schwarz-eko spol. s .r.o.
  Č.f.20110263
 44. Faktúra T-ComMOB marec 2011
  Č.f.7102394566
 45. Faktúra SOZA
  Č.f. 2111107951
 46. Faktúra Inprost
  č.f.201300001
 47. Faktúra Le chequr dejeuner
  č.f.201300002
 48. Faktúra ZSE energetika
  č.f.2013000003
 49. Faktúra ZSE energia
  č.f.2013000004
 50. Faktúra Svetlana Rybanska
  č.f.2013000005
 51. Faktúra Skládka odpadu
  č.f.2013000006
 52. Faktúra Podjavorinské VD
  č.f.2013000007
 53. Faktúra SPP
  č.f.2013000008
 54. Faktúra T-Com
  č.f.2013000009
 55. Faktúra Poradca podnik. spol.
  č.f.2013000010
 56. Fa:SPP
  č.2013000012
 57. Fa:PPD Prašice
  č.2013000013
 58. Fa:T-Com
  č.2013000014
 59. Fa.ZSE Energia
  č.2013000015
 60. Fa:T-Com
  č.2013000016
 61. Fa:Schwarz-eko
  č.2013000017
 62. Fa:Skladka KO Bojna
  č.2013000018
 63. Fa:ZVS OZ TO
  č.2013000019
 64. Fa:Zberné suroviny TO
  č.2013000020
 65. Fa: Godál Jozef
  č.2013000021
 66. Fa: SOZA Bratislava
  č.2013000022
 67. Fa: OZ Spokojnosť
  č.2013000023
 68. ZŠ s MŠ Prašice
  č.2013000024
 69. Fa:Lecheque Bratislava
 70. Fa:Jaroslav Božik
  č.2014000002
 71. Fa:Zsl.energetiak a.s. Bratislava
  č.2014000003
 72. Fa:Zsl.energetika a.s.Bratislava
  č.2014000004
 73. Fa: SPP BA záloha 1-2/2014
  č.2014000005
 74. Fa: Zsl.energetika zál.2/MŠ
  č.2014000006
 75. Fa:SPP Bratislava nedopl.
  2014000007
 76. Svetlana Rybanská, štítky na kontaj.
  2014000008
 77. Fa: PPD Prašice, prevoz stravy 1/14
  2014000009
 78. Fa: Spokojnosť, OpS 1/14
  2014000010
 79. Fa: ZŠsMŠ Prašice, strava:fondy a réžia 01/14
  2014000011
 80. Fa:Skládka odpadu Bojná, skladkovanie 1/14
  2014000012
 81. Fa:Slovak Telecom, MOB.
  2014000013
 82. Fa:Slovak Telecom, OcU,MŠ január
  2014000014
 83. Fa:Schwarz-eko Topoľčany, zvoz odpadu 1/14
  2014000015
 84. Fa:Slovak Telecom, MOB.
  2014000016
 85. Fa:Marián Šobáň,Bojná, odvoz VO Záhrady
  2014000017
 86. Fa: Poradca podnikateľa, Finančný spravodajca
  2014000018
 87. ZVS, a.s., Bratislava, voda MŠ 1/14
  2014000019
 88. FA:SOZA, použitie hud.diel
  2014000020
 89. ZO RVC, účt.súvzťažnosti
  2014000021
 90. Fa:SPP, zál.3/14
  2014000022
 91. Fa:PPD Prašice, prevoz stravy
  2014000023
 92. Fa:Ing.D.Kotrecová, seminár o Verej.obst.
  2014000024
 93. Fa:Skladka odpadu, Bojná
  2014000025
 94. Spokojnosť, OpS 2/14
  2014000026
 95. MAS Sotdum, členské 2014
  2014000027
 96. Zsl.energia, MŠ 3/14
  2014000028
 97. Slovak Telecom, telef.+int.
  2014000029
 98. Ševt., tlačivá pre MŠ
  2014000030
 99. ZŠsMŠ, 2/14
  2014000031
 100. Fa:ZvS , voda MŠ 2/14
  2014000032
 101. Schwarz-eko, POH 2011-2015
  2014000033
 102. Schwarz-eko,zvoz 2/14
  2014000034
 103. Le Cheuque, stravné lístky
  2014000035
 104. ABC Materské školy, tlačivá
  2014000036
 105. Jaroslav Božik, práce s plošinou
  2014000037
 106. KEO, učtovn.WIN
  2014000038
 107. Zberné suroviny, zvoz črepov
  2014000039
 108. SPP, nedopl.
  2014000040
 109. SPP, KD
  2014000041
 110. SPP, nedopl.
  2014000042
 111. Michal Janček, vývoz tekut.odp.MŠ
  2014000043
 112. Zsl. energia 1_ MŠ
  zál. za 1_MŠ 2015000001
 113. Zsl.energia obec Závada
  zál. 1.Q.2015 2015000002
 114. SPP, MŠ
  zál. 1/15 201500004
 115. SPP, KD
  zál.1/15 OcU 201500005
 116. SPP, OcU
  zál. 1/15 2015000006
 117. MI a JA, agency, Košice
  2015000007
 118. SPP, a.s., OŠK
  2015000008
 119. SPP, a.s., MŠ
  2015000009
 120. SPP, a.s., OCU
  2015000010
 121. SPP,a.s., KD
  2015000011
 122. PPD Prašice, sídlo Jacovce
  2015000012
 123. Skládka komunálneho odpadu, Bojná
  2015000013
 124. ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, Bratislava
  2015000014
 125. Slovak Telecom, telef.+int. OcU, MŠ
  2015000015
 126. Slovak Telecom,Bajkalská 28, Bratislava, telef.MOB
  2015000016
 127. Le Cheuque dejeuner, s.r.o,stravné lístky
  2015000017
 128. Nehlsen-eko, likvidácia odpadu
  2015000018
 129. Nehlsen-eko, likvidácia plastov
  2015000019
 130. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. MŠ 1/15
  2015000020
 131. Spokojnosť, OpS 1/15
  2015000021
 132. ZŠsMŠ, 1/2015 náklady na potraviny, réžia
  2015000022
 133. SPP, a.s., OŠK, 3/2015
  2015000023
 134. SPP, KD 3/2015
  2015000024
 135. SPP, OcU, 3/2015
  2015000025
 136. SPP, a.s., MŠ, 3/2015
  2015000026
 137. SOZA, Bratislava, za rok 2015
  2015000027
 138. Svetlana Rybanská, štítky na kontaj.
  2015000028
 139. ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, Bratislava
  2015000029
 140. ZŠsMŠ,2/2015 strava
  2015000030
 141. Skládka komunálneho odpadu, Bojná
  2015000031
 142. PPD Prašice, sídlo Jacovce
  2015000032
 143. Anton Herda, Závada 135
  2015000033
 144. Slovak Telecom,Bajkalská 28, Bratislava, telef.MOB
  2015000034
 145. Slovak Telecom, telef.+int. OcU, MŠ
  2015000035
 146. Nehlsen-eko, likvidácia odpadu 2/2015
  2015000036
 147. ZVS, a.s., Bratislava, voda MŠ 2/14
  2015000037
 148. Jaroslav Božik, práce s plošinou
  2015000038
 149. Spokojnosť, OpS 2/15
  2015000039
 150. ZŠsMŠ, 2/2015 náklady na potraviny, réžia
  2015000040
 151. Ladislav Kralovič, projektant
  2015000041
 152. Godál Jozef, Podhradie
  2015000042
 153. SPP, a.s., MŠ, 4/15
  2015000043
 154. SPP, a.s., OCU,4/15
  2015000044
 155. SPP, KD 4/2015
  2015000045
 156. SPP, a.s., OŠK,4/15
  2015000046
 157. ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, Bratislava,3/15
  2015000047
 158. Skládka komunálneho odpadu, Bojná 3/15
  2015000048
 159. PPD Prašice, sídlo Jacovce
  2015000049
 160. Zsl.energia, MŠ 4/15
  2015000050
 161. ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, Bratislava
  2015000051
 162. Ševt., tlačivá pre MŠ
  2015000052
 163. Slovak Telecom, telef.+int. OcU, MŠ
  2015000053
 164. Slovak Telecom,Bajkalská 28, Bratislava, telef.MOB
  2015000054
 165. Autoriz.bezpeč.technik, 1.štv.2015
  2015000055
 166. Šobáň Marilán -firma Víno
  2015000056
 167. Občianske zdrúženie SPOKOJNOSŤ, OpS 3/15
  2015000057
 168. ZŠsMŠ, 3/2015 náklady na potraviny, réžia
  2015000058
 169. NOMIland, s r.o.,
  2015000059
 170. Webex media, s r.o.
  2015000060
 171. Nehlsen-eko, likvidácia odpadu 3/15
  2015000061
 172. Ján Takác, projektová činnosť v stavebníctve
  2015000062
 173. Slovak Telecom,Bajkalská 28, Bratislava, telef.MOB
  2015000063
 174. PPD Prašice, sídlo Jacovce
  2015000064
 175. ZO RVC, odborná príprava prev.pohrebiska
  2015000065
 176. ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, Bratislava,5/15
  2015000066
 177. SPP, a.s., MŠ,5/15
  2015000067
 178. SPP, KD 5/2015
  2015000068
 179. SPP, a.s., OCU 5/2015
  2015000069
 180. SPP, MŠ 5/2015
  2015000070
 181. ZŠsMŠ, 4/2015 náklady na potraviny, réžia
  2015000071
 182. Slovak Telecom, telef.+int. OcU, MŠ
  2015000072
 183. Skládka komunálneho odpadu, Bojná 4/15
  2015000073
 184. Spokojnosť, OpS 4/15
  2015000074
 185. Slovenská komora audírorov, Ing, Admkovič J.
  2015000075
 186. Zberné suroviny, zvoz črepov 4/2015
  2015000076
 187. Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. MŠ 4/15
  2015000077
 188. 3Wslovakia, s.r.o.
  2015000078
 189. Marián Šobáň, Firma Víno
  2015000079
 190. Nehlsen-eko, likvidácia odpadu 4/15
  2015000080
 191. Slovak Telecom, telef.+int. OcU, MŠ
  2015000081
 192. THAPNER Servis Vlastimil Atovič
  2015000082
 193. WebPomoc, s r.o., Znievska 32, Bratislava
  2015000083
 194. SPP,a.s., KD
  2015000084
 195. SPP, a.s., MŠ
  2015000085
 196. SPP, OcU
  2015000086
 197. SPP, a.s., OŠK
  2015000087
 198. Ján Takáč,
  2015000088
 199. SOTDUM, členské 2015
  201500089
 200. Skládka komunálneho odpadu, Bojná 5/15
  2015000090
 201. ZVS, a.s., Bratislava, voda MŠ 1/14
  2015000091
 202. PPD Prašice, sídlo Jacovce
  2015000092
 203. ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, Bratislava,5/15
  2015000093
 204. ZVS, a.s., Bratislava, voda MŠ 5/14
  2015000094
 205. Nehlsen-eko, likvidácia odpadu 5/15
  2015000095
 206. Slovak Telecom, telef.+int.
  2015000096
 207. Spokojnosť, OpS 5/15
  2015000097
 208. ZŠsMŠ,5/2015 náklady na potraviny, réžia
  2015000098
 209. Le Cheuque dejeuner, s.r.o,jedálne kupóny
  2015000099
 210. Marián Šobáň, Firma Víno
  2015000100
 211. HERMANN SK
  2015000101
 212. Elektrotechnik Šecialista, M.Kopecký
  2015000102
 213. PRE SENT, s r.o. Bratislava
  2015000103
 214. Poradca s r.o.,Žilina
  2015000104
 215. Farby-laky, prev.Topoľčany
  2015000105
 216. Slovak Telecom,Bajkalská 28, Bratislava, telef.MOB
  2015000106
 217. Pro Globe, s.r.o. Žilina
  2015000107
 218. ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, Bratislava
  2015000108
 219. ZSE Energia, a.s.,Čulenova 6, Bratislava
  2015000109
 220. SPP - 7/OŠK
  2015000110
 221. SPP 7/MŠ
  2015000111
 222. SPP -7/OU
  2015000112
 223. SPP -7/OU
  2015000112
 224. SPP 7/KD
  2015000113
 225. OpS 6/15
  2015000114
 226. ZO TIR členske 2015
  2015000115
 227. PPD Prašice, sídlo Jacovce
 228. ABT 2.štvr.2015
  2015000117
 229. Skládka komunálneho odpadu, Bojná
  2015000118
 230. ZŠ s MŠ Prašice
  2015000119
 231. Zsl.vod.spoločnosť
  2015000120
 232. Slovak Telecom, telef.+int.
  2015000121
 233. VEMA s.r.o.
  2015000122
 234. Nehlsen-eko, likvidácia odpadu
  201500123
 235. Nehlsen-eko, likvidácia odpadu
  2015000124
 236. Anton Herda, Závada 135
  2015000125
 237. Agrocech spol. s r.o.
  2015000126
 238. Marián Šobáň, Firma Víno
  2015000127
 239. Streicher Krnča
  2015000128
 240. ZSE energia BA
  1_2017
 241. ZSE energia BA
  2_2017
 242. ZSE energia BA
  3_2017
 243. SPP BA
  4_2017
 244. SPP BA
  5_2017
 245. SPP BA
  6_2017 OU
 246. SPP BA
  7_2017_KD