Kontakt:

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany

038 / 539 03 22, 01 50
www.obeczavada.ocu.sk
IČO: 00 311 341
banka
Č. ú. 00000

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Kamerový system v obci

14.11.2013

  V súlade so Zák. č. 121/2013 o ochrane osobných údajov upozorňujeme spoluobčanov aj navštevníkov obce, že od 1. sept. 2013, je obec monitorovaná kamerovým systémom.

 

   V  novembri roku 2014 sa uskutoční montáž a monitorovanie ďaľších území obce v rámci II. etapy projektu kamerového systému.  

Kamerový system v obci
V súlade so Zák. č. 121/2013 o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 1. sept. 2013 je obec monitorovaná kamerovým systémom
Stanovy urbárskeho spoločenstva

RRA Topoľčianko
Cez kliknutie na nápis- logo , sa dostanete na stránku RRA a prostredníctvom linku na tejto stránke na jednotlivé ministerstvá a tlačivá, ktoré môžete potrebovať pre bežné vybavovanie.
Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

Oznámenie o určení pracovného úväzku starostu obce

Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky

Oznámenie o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby poslancov Obecného zastupiteľstva v Závade

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce

< 1 >