Kontakt:

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany

038 / 539 03 22, 01 50
www.obeczavada.ocu.sk
IČO: 00 311 341
banka
Č. ú. 00000

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Separovanie po novom

21.10.2011

Ak budeme dostatočne dobre separovať,budeme si chrániť prírodu,

seba ,svoju rodinu aj peňaženku!!!

 Aj v roku 2014 separujeme takto:

 

 

Papier-donáška počas pracovných dní do plechového skladu pri OU.

 

Elektroodpad- počas celého roka donáška pri bočný vchod Materskej školy

v Závade /od kostola/. Prosíme elektroodpad nerozoberať.

 

Sklo- celoročne donáška do plastových kontajnerov rozmiestnených po obci. Do nádob

vkladáme sklo bez rozlíšenia farby skla.

 

Kovový odpad-nahlásiť na Obecný úrad osobne ,alebo telefonicky na č.t. 5390322

 

Textílie- od roku 2014  možetre textílie a zachovalú obuv nosiť do kontajnerov, ktoré

sú v obci pri obecnom úrade a kultúrnom dome pod kamerovým systémom.


Ostatné zložky-budeme separovať a odvážať podľa požiadaviej občanov

                       a možností obce.

Plasty- je potrebné donášat pri obecný úrad v priesvitných plastových vreciach:

1-vrece  plastové flaše rôznych farieb  z limonád, minerálnych vôd a jedlých olejov,                                                                                         tzv. tenké priesvitné obaly.                                

2-vrece  tetrapakové obaly a plechovky tenkostenné z tekutín /pivo,cola .../,

3- vrece  obaly zo šamponov,pracích prostriedkov, aviváži, čistiacich prostriedkov,                                                                                            tzv. hrubé farebné nepriesvitné obaly.

Jedlé prepálené oleje-  je potrebné donášať pri obecný úrad v priesvitných plastových flašiach pevne uzavreté

 v akýchkoľvek množstvách od 0,1 litra. Nechať položené pri garáži.

Bioodpad- sa nesmie odovzdávať s komunálnym odpadom, musí sa spracovávať

osobne v domácich kompostárňach, alebo na tento účel vytvorenom mieste,po dohovore

s obecným úradom.

P O Z O R !!! - pred odovzdávaním smetnej nádoby v deň vývozu, nesmiete do nádoby

dávať čerstvý popol, ani iný horúci horlavý materiál.Taktiež bioodpad, ani hrubý stavebný odpad,

ak to pracovníci pri odvoze zistia , Vášu smetnú nádobu  n e v y s y p ú .

Kamerový system v obci
V súlade so Zák. č. 121/2013 o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 1. sept. 2013 je obec monitorovaná kamerovým systémom
Stanovy urbárskeho spoločenstva

RRA Topoľčianko
Cez kliknutie na nápis- logo , sa dostanete na stránku RRA a prostredníctvom linku na tejto stránke na jednotlivé ministerstvá a tlačivá, ktoré môžete potrebovať pre bežné vybavovanie.
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018