Kontakt:

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany

038 / 539 03 22, 01 50
www.obeczavada.ocu.sk
IČO: 00 311 341
banka
Č. ú. 00000

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Oznámenie o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí

10.11.2018

 Obec Závada

Obecný úrad, Závada 152, 955 01 Topoľčany

 

 

O Z N Á M E N I E

 

o spôsobe, o mieste a o termínoch podávania kandidátnych listín na starostu obce Závada a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Závada.

 

1. Kandidátne listiny na starostu obce Závada a poslancov Obecného zastupiteľstva obce Závada sa podávajú zapisovateľke miestnej volebnej komisie obce Závada, Lenka Prosnanovej, č.t. 038/5390322, email: ocuzavada@stonline.sk, sídlo: Obecný úrad Závada, Závada 152, 955 01 Topoľčany.

2. Kandidátne listiny sa podávajú v termíne do 11.9.2018 v pracovné dni. Posledným termínom podania kandidátnych listín je deň 11.9.2018, t. j. v utorok od 7,00 hod – do 24,00 hod.

 

V Závade, 23.08.2018

 

                                                                           Ján Bajzík

                                                                          starosta obce

Kamerový system v obci
V súlade so Zák. č. 121/2013 o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 1. sept. 2013 je obec monitorovaná kamerovým systémom
Stanovy urbárskeho spoločenstva

RRA Topoľčianko
Cez kliknutie na nápis- logo , sa dostanete na stránku RRA a prostredníctvom linku na tejto stránke na jednotlivé ministerstvá a tlačivá, ktoré môžete potrebovať pre bežné vybavovanie.
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018