Kontakt:

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany

038 / 539 03 22, 01 50
www.obeczavada.ocu.sk
IČO: 00 311 341
banka
Č. ú. 00000

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Oznámenie o vymenovaní zapisovateľky

10.11.2018

 Obec Závada

Obecný úrad, Závada 152, 955 01 Topoľčany

 

O Z N Á M E N I E

 

o vymenovaní zapisovateľky miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať 10.11.2018.

 

V zmysle § 169 ods. 6 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bola v y m e n o v a n á dňom 08.08.2018 Lenka Prosnanová za zapisovateľku miestnej volebnej komisie obce Závada pre voľby do orgánov samosprávy obcí, ktoré sa budú konať dňa 10.11.2018.

 

V Závade, 08.08.2018

 

                                                                           Ján Bajzík

                                                                          starosta obce

Kamerový system v obci
V súlade so Zák. č. 121/2013 o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 1. sept. 2013 je obec monitorovaná kamerovým systémom
Stanovy urbárskeho spoločenstva

RRA Topoľčianko
Cez kliknutie na nápis- logo , sa dostanete na stránku RRA a prostredníctvom linku na tejto stránke na jednotlivé ministerstvá a tlačivá, ktoré môžete potrebovať pre bežné vybavovanie.
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018