Kontakt:

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany

038 / 539 03 22, 01 50
www.obeczavada.ocu.sk
IČO: 00 311 341
banka
Č. ú. 00000

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Oznámenie o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu

13.08.2018

                                                                                           O B E C     ZÁVADA

 

O Z N Á M E N I E

 

o určení počtu poslancov a o utvorení

volebného obvodu

pre voľby do orgánov samosprávy

obcí 10. novembra 2018

 

Obecné zastupiteľstvo v Závade  podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Uznesením č. 168/2018 zo dňa 28.06.2018 určilo, že Obecné zastupiteľstvo v Závade bude mať celkom 7poslancov, ktorí sa budú voliť v jednom volebnom obvode utvorenom pre celú obec.

 

V Závade dňa 13.08.2018

Kamerový system v obci
V súlade so Zák. č. 121/2013 o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 1. sept. 2013 je obec monitorovaná kamerovým systémom
Stanovy urbárskeho spoločenstva

RRA Topoľčianko
Cez kliknutie na nápis- logo , sa dostanete na stránku RRA a prostredníctvom linku na tejto stránke na jednotlivé ministerstvá a tlačivá, ktoré môžete potrebovať pre bežné vybavovanie.
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018