Kontakt:

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany

038 / 539 03 22, 01 50
www.obeczavada.ocu.sk
IČO: 00 311 341
banka
Č. ú. 00000

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Oznámenie o počte obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

13.08.2018

 O B E C  ZÁVADA

 

O Z N Á M E N I E

 

počet obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb

pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

 

Obec Závada oznamuje, že počet obyvateľov Obce Závada ku dňu vyhlásenia volieb je 612.

 

V Závade dňa 13.08.2018

Kamerový system v obci
V súlade so Zák. č. 121/2013 o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 1. sept. 2013 je obec monitorovaná kamerovým systémom
Stanovy urbárskeho spoločenstva

RRA Topoľčianko
Cez kliknutie na nápis- logo , sa dostanete na stránku RRA a prostredníctvom linku na tejto stránke na jednotlivé ministerstvá a tlačivá, ktoré môžete potrebovať pre bežné vybavovanie.
Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2018