Kontakt:

Obecný úrad
Obec Závada, č. 152
955 01 p. Topoľčany

038 / 539 03 22, 01 50
www.obeczavada.ocu.sk
IČO: 00 311 341
banka
Č. ú. 00000

Anketa:

Návštevnosť:

Napíšte nám:

Pre odoslanie správy prepíšte text z obrázku.

Novinky | Pozvánka na 16.zasadnutie Obecného zastupiteľstva

24.08.2017

 Obec Závada

Závada 152, 955 01  Topoľčany

 

 

Pozvánka

 

na 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Závade, ktoré sa uskutoční

24.08.2017  o 16,00 hod.

v zasadačke Obecného úradu v Závade

Program:

  1. Otvorenie zasadnutia.
  2. Schválenie návrhovej komisie, určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
  3. Kontrola plnenia uznesenia.
  4. Voľba hlavného kontrolóra obce Závada na základe doručených žiadostí.
  5. Rôzne
  6. Záver

Tešíme sa na Vašu účasť.

 

Závada, 18.08.2017

 

 

                                                                                                            Ján Bajzík     

                                                                                                          starosta obce

 

Vyvesené:18.08.2017

Zvesené: 

Separovanie po novom

Kamerový system v obci
V súlade so Zák. č. 121/2013 o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 1. sept. 2013 je obec monitorovaná kamerovým systémom
Stanovy urbárskeho spoločenstva

Zber textílii

RRA Topoľčianko
Cez kliknutie na nápis- logo , sa dostanete na stránku RRA a prostredníctvom linku na tejto stránke na jednotlivé ministerstvá a tlačivá, ktoré môžete potrebovať pre bežné vybavovanie.
Zverejnenie zámeru odpredaja nehnuteľného majetku obce Závada

Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra

Voľby do orgánov samosprávnych krajov Informácie pre voliča

Pozvánka na 16.zasadnutie Obecného zastupiteľstva